Sykkelskilt i Bærum kommune

Manglende skilting i Bærum

Lokallaget har hatt en dialog med Bærum kommune angpende den mangelfulle skiltingen av sykkelveier i kommunen.

Vi stilte følgende spørsmål til kommunens sykkelkoordinator;

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at det jevnt over mangler skilt som angir sykkelveg (520) og sykkelfelt (521.1) i Bærum.

Ber med dette om at dere foretar en gjennomgang og sørger for korrekt skilting slikt at trafikantenes plikter og rettigheter blir ivaretatt i tråd med rafikkreglene.

Vi fikk følgende svar fra Bærum kommune, avd. Vei og Trafikk:

Sykkelfelt i Bærum kommune er kun opparbeidet på fylkesveier. Skilting her er Statens vegvesen sitt ansvar.

Før 2015 var det vi i kommunen som hadde vedtaksmyndighet for skilting. I samsvar med Statens vegvesen ble vi enige om at det i utgangspunktet ikke var påkrevd med skilting av sykkelfelt. Kun der det var problemer med stans og parkering.

I Dragveien ble det parkert biler og skilt ble satt opp. I Nadderudveien og i Sandviksveien er det ikke problem med parkerte biler.

Det er mulig Statens Vegvesen har endret holdning. Gang- og sykkelveier er vårt ansvar og  skiltet med skilt 522, men skiltingen er ikke gjentatt etter hvert veikryss, kun der det har vært problemer med kjøring og parkering. 

Ta eventuelt kontakt med Jacob Torgersen i vegvesenet når det gjelder sykkelfelt.

Trond Østbøll. Vei og trafikk, Bærum kommune

Skilt 520Skilt 520

Skilt 521.1Skilt 521.1

Skilt 522Skilt 522