Innspill til Bærum trafikksikkerhetsplan

Innspill til Bærum kommunes Trafikksikkerhetsplan

Vi har sendt inn følgende innspill

Separasjon av gående og syklister på gang og sykkelvei (G/S) med mange skolebarn. Transportsyklister benytter sykkel som alternativ til privatbil/offentlig transport og ønsker effektiv fremkommelighet uten å representere en fare for gående. Dette gjelder strekninger som:

 

 • Bærumsveien mellom Gjettum og Kirkeveien (Løkeberg skole)
 • Gml. Ringeriksvei mellom Godthåb og Bekkestua (Haslum Skole)
 • Gml. Ringeriksvei mellom Bekkestua og Stabekk (Stabekk skole)
 • Niels Leuchs vei mellom Eiksveien og Vollsveien (Eiksmarka skole)

I størst mulig grad sikre planfrie krysninger mellom G&S vei og bilvei. Ved plankrysninger trafikklys med egne lys for syklister.

Opparbeidelse av G/S veier som sikrer bedre tverrforbindelser i Bærum og trygg ferdsel på veiene med stort volum av sykkeltrafikk:

 • Kirkeveien mellom Nesveien og Haslum Kirke
 • Snoveien/Høvikveien mellom Høvik stasjon og Gjønnes
 • Sandviksveien mellom Sandvika og avkjøring til Sjøholmen

Sikring av krysninger over Lysakerlokket både for syklende fra Prof. Kohtsvei og Fornebuveien.

Forbedret vedlikeholdsstandard langs hovedårer som:

 • Sandviksveien/Markalléen/Prof. Kohtsvei (G&S vei, fortau, lokalvei og sykkelfelt)
 • Bærumsveien (G/S vei)
 • Griniveien (G/S vei)
 • Nadderudveien (sykkelfelt)
 • Engervannsveien (fortau)
 • Gml E16/Skuiveien/Franzefossveien/Bjørnegårdssvingen (G/S vei, lokalvei)
 • Gml. Ringeriksvei mellom Bærums Verk og Bekkestua (G/S vei)
 • Lommedalsveien/Gml. Lommedalsvei (G/S vei)
 • Forneburinger/Fornebuveien

Vedlikeholdsstandard hovedårer

 • Vintervedlikehold : mål enhetlig standard uten systemavbrudd: «svart asfalt» på linje med standarden til Statens Vegvesen i Oslo
 • Vår/sommer vedlikehold: Starte vårfeiing så snart forholdene tillater (ikke basert på fast dato). Regelmessig feiing (1 gang pr måned) gjennom sesongen. Regelmessig holde vegetasjon som hindrer sikt nede.
 • Sikring av god fremkommelighet for syklister forbi anleggsområder på hovedrutene. Vi har meget dårlig erfaring med dette blant annet i Markalléen (Jernbaneverket/Bærum kommune Vann & Avløp) og Bjørnegårdssvingen.
Innspillet er sendt pr e-post til Tom Linderud, Bærum Kommune