Bærumsveien: Behov for vedlikehold/asfaltering

E-post til Statens Vegvesen (sendt 12.07.2012)

Det har vært gravet tvers over hele g/s-veien langs Bærumsveien mellom Valler og Løkeberg skole i det siste. Igjenfyllingen er på ingen måte tilfredsstillende, da det er ca 10-12 cm høye og skarpe asfaltkanter her – skulle være unødvendig å minne om at syklistene her kommer i stor fart (ihvertfall nedover!). Det ser ut til at arbeidene er ferdige (har ikke vært aktivitet der den siste uken, så vidt jeg kan bedømme), slik at reasfaltering bør skje omgående.

Likeledes har det vært gravet like øst for Kirkeveien, ca halvparten av g/s-veien. Her er det også på tide å reasfaltere.

På strekningen mellom Kirkeveien og Ringstabekk har beplantningen langs g/s-veien vokst seg temmelig stor og tar således temmelig mye og unødig plass. Dette gjentar seg hver sommer/tidlig høst, og det kan virke som om valg av planter her er noe uheldig. Pent med grønt og blomster, javisst, men upraktisk når den vokser seg stor og lener seg inn over et i forveien ikke altfor generøst trafikkareal for fotgjengere og syklister.

Med ønsker om fortsatt god sommer,

Morten I Kerr