E-post til Statens Vegvesen om vårfeiing

Mye grus i sykkelfelt og noen "stebarn"

Vi ser dere er godt i gang med vårfeiingen. Vi har dessverre fått en del tilbakemeldinger (og opplevd direkte) at det ligger mye grus i sykkelfeltene langs E18. Dette gjelder Billingstadsletta, Sandviksveien mellom Blommenholm og Høvik, og Markalléen mellom Høvik og Prof. Kohtsvei. Håper SVV kan sørge for at dette fjernes.

Vi har hvert år påpekt enkelte områder som ikke brøytes og feies, tydeligvis fordi SVV og Bærum kommune ikke er enige om hvem som har ansvar. Kan dere i fellesskap nå sørge for vårfeiing av sykkelbroen mellom Gml. Drammensvei over Sandviksveien (rett øst for Sandvika) og broen/fortauet mellom Bærumsveien og Høvikveien ved Gjønnes? Vi ville sette stor pris på om dere en gang for alle finner en løsning i fellesskap for både brøyting og vårfeiing for disse to områdene.

Jan Henrik Andresen
Leder SLF Asker og Bærum

E-post sendt 20.04.2018

Svar fra Statens Vegvesen 23.04.2018

Hei!

Vi skal ta en gjennomgang av sykkelfeltene. Som meddelt tidligere mener vi at ansvarsfordelingen på stedene du tar opp skal være klar. Statens vegvesen har ansvaret for brua ved Sandviksveien og Bærum kommune har ansvar for brua ved Gjønnes.

Vi skal følge opp renholdet på brua over Sandviksveien så snar som mulig.

Med helsing

Erik Skiaker Lykseth