Reguleringsplan E18 Lysaker-Ramstadsletta

Brev fra SVV om oppstart av planarbeid for reguleringsplan E18 Lysaker-Ramstadsletta

SLF Asker og Bærum er på høringslista. Frist for innspill er 27. november 2017

Brevet kan leses her