Ufremkommelighet på Bærumsveien

E-post til Statens Vegvesen ved Erik Lykseth 31.01.2017

Det er arbeider langs T-banen ved Bekkestua. I den forbindelse er det satt opp store hindre på gang/sykkelveien langs Bærumsveien hele veien fra før Humleveien til etter rungkjøringen ved Bekkestuatunellen. Dette er meget problematisk.

Det er slik at entreprenør ønsker å varsle syklister, OK, men slik det er gjort nå er det nærmest ufremkommelig for syklistene og traktorer som skal vedlikeholde gang/sykkelveien. Jeg ber dere ta opp forholdet med entreprenøren som har arbeidene ved T-banen Jeg minner om at det er bilene som kommer fra det private området som har vikeplikten og totalansvaret for at sammenstøt med syklister og gående ikke skjer, ikke omvendt. Bilene kommer fra privat område og skal krysse offentlig vei.

Det jeg også vil vite er hvor lenge disse arbeidene skal pågå. Det er til stor ulempe for syklister som nå velger Bærumsveien i stedet for gang/sykkelveien som en konsekvens.

Med hilsen

Per Sannerud