Ny sykkelvei mellom Maxbo og Maritim

Statens Vegvesen starter arbeidet med ny sykkelvei mellom Maxbo og Maritim

SLF Asker og Bærum har hatt møte med prosjektlederen i Statens Vegvesen 17. april 2015.

Sykkelveien blir 4 meter bred med gul midtstrek (langs Frognerstranden er det 3,5m) så dette blir en markant forbedring. Parkering fjernes fra gaten og det etableres en stor parkeringsplass på sjøsiden av snuplassen øst for Oslo Kajakklubb. Dagens krysninger av biltrafikk inn til Maxbo, LaSa, båtopplagsplassen, Oslo Kajakklubb og Teigland blir dessverre ikke fjernet.

Anleggsperioden vil vare til i hvert fall september (2015). I denne perioden vil sykkelvei med 1,5 meters bredde bli opprettholdt. Bilveien vil holdes oppe med ett felt og trafikken blir derfor lysregulert med 90 sek intervaller og er et alternativ også for syklistene. Med den store sykkeltrafikken her er  det duket for kaos med mindre alle tar hensyn til hverandre og den begrensede fremkommeligheten. Det vil vel være absolutt aktuelt å kjøre noen Ta Hensyn-aksjoner her fremover.

Reguleringsplanen for strekningen ble vedtatt i 2012. Lokallaget ønsket primærtat G/S ble lagt på nordsiden av bilveien. En ville da ha unngått alle utkjørslene og sånn sett hadde fjernet mange farlige krysningspunkter i området. Dette toget har dessverre gått når planen først er vedtatt.

Prosjektlederen har også ansvaret for mindre arbeider i SVV-regi og planlegger nå å fjerne brosteinen som fungerer som fartsdempere ved Gjensidige/Lysaker og erstatte disse med «rumlestriper». . Han hadde fått beskjed om at dette gjelder to felt, men etter mine beregninger er det fire:

  • Den lille bakken ned mot Strandveien etter sykkelbroen
  • Utkjørselen fra Gjensidige
  • Begge sider av innkjørselen til Gjensidige  

Prosjektleder SVV skulle sjekke om de kunne ta alle fire samtidig.