Strøstrategi og Vinterdrift

Vinterdrift av G/S

SLF Asker og Bærum har hatt en dialog med Statens Vegvesen om vinterdrift av gang- og sykkelstiene i Bærum, se bl.a. Bærumsveien og Jarmyra.

Statens Vegvesen har sendt oss følgende e-post 18.12.2014:

Hei!
 
Deres ønsker er i utgangspunktet å endre strategien for vinterdriften til salting på gang og sykkelveger. Dette må sendes videre internt hos oss for videre behandling.

Vi har hatt en gjennomgang av strømaterialet som er benyttet på gang og sykkelveger driftet av Statens vegvesen. Her er det benyttet et grovere strømateriale enn foreskrevet. I kommende tid vil det bli å benyttet strømateriale med maks 6mm kornstørrelse. Det betyr i praksis at en stor del av materialet vil være av betraktelig mindre størrelse og forhåpentligvis vil forholdene for syklistene bedres.

Den mangelfulle istandsettingen langs gang og sykkelvegen ved fv. 160 er tatt opp med de utførende og skal bli utbedret innen kort tid. Til orientering vil det her bli utført ytterligere arbeider på nyåret.

Med helsing
Erik Skiaker Lykseth

Seksjon: Drift Akershus