Statens Vegvesens utbedringsliste

Godmelding fra Statens Vegvesen

I følge SykkelPatruljen skal Statens Vegvesen skal følgende sykkelfeller skal fikses til våren

Retning Vest:

  1. Lysaker v/kryssing av Strandveien: Gatestein fjernes og erstattes av rumlefelt plast. Gul midtlinje
  2. Lysaker v/Gjensidigebygget: Gatestein fjernes og erstattes av rumlefelt plast
  3. Skøyen på lokk over E18: Oppmerking med rumlefelt v/fotgjengerkryssing av sykkelvei.
  4. Bygdøylokket, undergang: Oppmerking med rumlefelt, gul midtlinje og retningspiler
  5. Filipstad: Flettverksgjerde v/forgjengeradkomst til ferge, bøyes ut (lenger vekk) fra sykkelruten
  6. Munkedamsveien v/Tjuvholmen: Gul midtlinje og sykkelsymboler

Gjennomføres dette vil mange transportsyklister fra Asker og Bærum bli fornøyde