Feiing

E-post til Statens Vegvesen 9. april 2013

Feiing av G/S veier Høvik

Håper dere kommer igang med feiing av G&S veiene i Asker og Bærum så raskt som mulig. De enorme mengdene med grus som nå ligger på G&S veiene fungerer som klinkekuler og representerer således en fare for velt og skader nå som sykkelaktivitetene starter for alvor.

I forbindelse med at Markalléen nå er fysisk stengt i vestenden må syklistene over fortauet forbi betingblokkene. fortauet er dekket av grus og vi ber om at fortauet feies umiddelbart.

Dere kan også rydde sykkelfeltet i Markalléen i retning vestover og ikke minst strekningen fra Markalléen opp til Høvik-broen (inkludert refugen) –her ligger det også enorme grusmengder som ikke er fjernet siden min forrige mail.

Med hilsen

Jan Henrik Andresen
Leder SLF Asker og Bærum

Kommentar

Statens Vegvesen opplyser at kontrakten med underleverandører fastsetter at de ikke har plikt til å starte feiing før 1. mai.