Manglende sykkelparkering i Heggedal

Sykkelparkering i Heggedal sentrum / Heggeodden

E-post til Asker kommune 11.03.15

Det er med stor overraskelse at jeg måtte konstatere at det ikke finnes en eneste tilrettelagt sykkelparkeringsplass ved det nye butikksenteret på Heggeodden i Heggedal. Dette er et helt nytt lokalsenter som ligger ved en miljøgate i den selvutnevnte sykkelkommunen Asker. Området skulle dermed særdeles godt grunnlag for å tiltrekke seg syklende som kunder.

Har kommunen vært glemt å stille krav om sykkelparkering til utbygger her, eller er kravene ikke følgt opp? Håper dere kan se på saken og sette i gang tiltak som sikrer at sykkelparkering kommer på plass.

Med hilsen
Enno Swets
Nestleder Syklistenes Landsforbund, avd. Asker & Bærum