Vintervedlikehold Bærumsveien

Bærumsveien skal ha "barveistandard"

SLF Asker og Bærum og SLF Oslo har sammen klaget på vintervedlikeholdet på Bærumsveien og Griniveien. Disse veien ligger både i Oslo og Bærum.

Etter litt fram og tilbake svarer Sykkelprosjektet, Oslo Kommune;

Bærumsveien skal ha barveistandard. Vi har videreformidlet klagen din til driftsansvarlig i Bymiljøetaten, og bedt om at han tar dette opp med entreprenør.

Griniveien er ikke med i det prioriterte sykkelveinettet, men den er en tydelig missing link som jeg ser vi må få tatt med i det prioriterte sykkelveinettet fra neste vintersesong av.

Vi kommer til å gjøre en jobb til høsten med å revidere det prioriterte sykkelveinettet, og da har vi tenkt å ta kontakt med nabokommuner og SVV for å få en mer enhetlig standard på strekninger som krysser fylkesgrenser samt passe på at det blir en god sammenheng.

Med vennlig hilsen

Siv Linette Solheim Grann

Vi har gitt følgende tilbakemelding til Sykkelprosjektet;

Vi håper dere kan få på plass gode rutiner for vintervedlikehold både langs Griniveien og Bærumsveien på Oslosiden.

Angående vedlikeholdsstandard langs Grinivieien i sommerhalvåret er det også en del som bør gjøres. Bærumssyklistene har tre alternativer når de kommer inn over bygrensen: enten Grinidammen-Harald Løvenskiolds vei-Røa, Griniveien-Ekraveien-Harald Løvenskioldsvei-Røa eller veibanen i Griniveien opp til Røakrysset.

Harald Løvenskioldsvei er imidlertid i elendig forfatning med huller og lapp på lap. Fortauet langs Griniveien på sydsiden (starter som G&S vei) er full av hull og å dele en smal veibane med rushtrafikken opp til Røakrysset er direkte farlig. Vi anbefaler en befaring til våren slik at dere får se hvor ille dette egentlig er. Vi deler Oslos ønske om å få ned biltrafikken i byen gjennom å få flere til å sykle, men for å få flere Bærumsbeboere til å ta sykkelen fatt må man sørge for at det er både trygt og godt tilrettelagt.

Her kan du lese om Oslo kommune sine retningslinjer for vinterdrift