Slik får vi flere til å sykle - Nasjonal sykkelpolitikk

SLFs nasjonale sykkelpolitikk

SLFs nasjonale sykkelpolitikk ble vedtatt av hovedstyret i SLF 26.02.2014, i tråd med vedtak på SLFs landsmøte høsten 2013. Her er samlet viktige tiltak som vil bidra til at flere sykler, og er de tiltakene SLF har vedtatt å fremme.

Heftet inneholder også en oversikt over de viktigste resultatene av SLFs arbeid de siste 30 årene på nasjonalt nivå. Dette er viktige argumenter å ha med seg når noen spør hvorfor man som syklist skal være medlem av Syklistenes Landsforening.  Resultatene viser også hvorfor det er viktig å ha en organisasjon som SLF som talerør for en viktig, men mange ganger neglisjert, trafikantgruppe. Lista inneholder mange tiltak som i dag er en del av tiltakene i Nasjonal transportplan; SLF har gått foran!

Heftet kan lastes ned her og kan fritt kopieres og distribueres.

Se også SLFs nasjonale sykkelpolitikk