Tips for å bedre økonomien i lokallaget

Money, money, money, money- Oh it’s funny in a lokallags’ world.

Flere av dere har vært meget flinke til å skaffe dere midler dere kan bruke til å gjennomføre aktiviteter.  Et eksempel er lokallaget i Asker og Bærum som i 2012 har sikret seg omkring 20 000 kroner i sponsorinntekter. Både lokale sykkelbutikker, sportsbutikker, større firma som ønsker å profilere seg gjennom vårt arbeide er alle aktører det lønner seg å ta kontakt med. 

I Trondheim har de fått 20 000 i støtte til å gjennomføre et arrangement. Dess mer konkret og spesifikke dere er i søknadsbeskrivelsen og budsjettene dere legger ved søknaden, dess bedre muligheten for å få støtte både hos private og offentlige (se vedlagt eksempel). 

Videre er det også mulig å dra inn noen kroner på å registrere seg i som Grasrotmottaker. Jeg oppfordrer alle lag som ønsker en ekstra inntektskilde å bli med på denne ordningen. På Norsk Tipping sine sider om Grasrotandelen får du en beskrivelse hvordan du søker. Her kan dere se hva andre lokallag får inn på dette. I grove trekk er prosedyren å registrere lokallaget i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Med registrering i enhetsregisteret får laget et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer er nødvendig dersom lokallaget ønsker å få registrert eget domenenavn under .no.

Med et organisasjonsnummer kan en bankkonto etableres. Et kontonummer er en forutsetning for å kunne motta grasrotmidler fra Norsk Tipping. Se også Norges Idrettsforbund side om klubbøkonomi.

En annen inntektsmulighet er å bli mottaker av Bingomidler. For å kunne motta bingomidler, er det viktig å vise til faste aktiviteter for minimum 10 barn og unge. (Ring Gustavsen i lotteritilsynet ved spm 57828041).

ØKONOMISK STØTTE FRA SLF

Rammen for økonomisk støtte til lokale ledd fra SLF er i 2012 følgende:

  • Grunnstøtte: Støtte til grunnaktiviteter (dokumenterte kostnader) inntil 5.000 kroner
  • Sykkelens dag: Støtte til gjennomføring, etter søknad
  • Aktiviteter generelt: Etter søknad, løpende over året.
  • Det vil også være mulig å få dekket reise og opphold til nasjonale og regionale konferanser som kan være relevant for lokalt arbeid.

Informasjon sendt SLFs lokallag 25. oktober 2012