SLFs Regler for reiseregning

Kategori: Informasjon fra SLF
Publisert fredag 26. oktober 2012 13:59
Skrevet av Webredaktør
Treff: 2537

REISEREGNINGSREGLER

Alle reiseregninger som skal refunderes, skal føres på vedlagt reiseregningsskjema. Alle felter skal fylles ut. Alle reiseutgifter refunderes mot originale kvitteringer. Hver kvittering skal teipes på et A4 ark. A4 arkene stiftes sammen med reiseregningsskjemaet.

Feilaktig eller ikke utfylt reiseregningsskjema vil bli returnert og ikke betalt før korrekt regning er på plass.

Enhver som reiser for Syklistenes Landsforenings regning, er forpliktet til å gjøre det på billigst mulig måte for SLF. Dette betyr at man ikke bare skal kjøpe økonomibilletter, men også bestille billettene tidligst mulig.

Det betyr at om du får vite at du skal representere Syklistenes Landsforening på et møte om 6 uker, forventer vi at du som tillitsvalgt bestiller billetten snarest mulig. Altså Ikke 3 uker før møtet. Hvis vi oppdager dette, vil vi gi deg en avkortning ved oppgjør.

For de som har lengre reiseavstander (gjelder de tre nordligste fylkene og andre) og som må betale mer enn 1500 kroner t/r for flybillett må klarere reisekostnad med Generalsekretær/Organisasjonssjef FØR billetten blir bestilt. Hvis ikke vil avkortning også forekomme her.

ANVISNING


Retningslinjer gitt i e-post til lokallag 25. oktober 2012. 
Signert Emil Egeland, Organisasjonssjef