Slik får vi flere til å sykle - Nasjonal sykkelpolitikk

SLFs nasjonale sykkelpolitikk

SLFs nasjonale sykkelpolitikk ble vedtatt av hovedstyret i SLF 26.02.2014, i tråd med vedtak på SLFs landsmøte høsten 2013. Her er samlet viktige tiltak som vil bidra til at flere sykler, og er de tiltakene SLF har vedtatt å fremme.

Heftet inneholder også en oversikt over de viktigste resultatene av SLFs arbeid de siste 30 årene på nasjonalt nivå. Dette er viktige argumenter å ha med seg når noen spør hvorfor man som syklist skal være medlem av Syklistenes Landsforening.  Resultatene viser også hvorfor det er viktig å ha en organisasjon som SLF som talerør for en viktig, men mange ganger neglisjert, trafikantgruppe. Lista inneholder mange tiltak som i dag er en del av tiltakene i Nasjonal transportplan; SLF har gått foran!

Heftet kan lastes ned her og kan fritt kopieres og distribueres.

Se også SLFs nasjonale sykkelpolitikk

Tips for å bedre økonomien i lokallaget

Money, money, money, money- Oh it’s funny in a lokallags’ world.

Flere av dere har vært meget flinke til å skaffe dere midler dere kan bruke til å gjennomføre aktiviteter.  Et eksempel er lokallaget i Asker og Bærum som i 2012 har sikret seg omkring 20 000 kroner i sponsorinntekter. Både lokale sykkelbutikker, sportsbutikker, større firma som ønsker å profilere seg gjennom vårt arbeide er alle aktører det lønner seg å ta kontakt med. 

I Trondheim har de fått 20 000 i støtte til å gjennomføre et arrangement. Dess mer konkret og spesifikke dere er i søknadsbeskrivelsen og budsjettene dere legger ved søknaden, dess bedre muligheten for å få støtte både hos private og offentlige (se vedlagt eksempel). 

Videre er det også mulig å dra inn noen kroner på å registrere seg i som Grasrotmottaker. Jeg oppfordrer alle lag som ønsker en ekstra inntektskilde å bli med på denne ordningen. På Norsk Tipping sine sider om Grasrotandelen får du en beskrivelse hvordan du søker. Her kan dere se hva andre lokallag får inn på dette. I grove trekk er prosedyren å registrere lokallaget i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.

Med registrering i enhetsregisteret får laget et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer er nødvendig dersom lokallaget ønsker å få registrert eget domenenavn under .no.

Med et organisasjonsnummer kan en bankkonto etableres. Et kontonummer er en forutsetning for å kunne motta grasrotmidler fra Norsk Tipping. Se også Norges Idrettsforbund side om klubbøkonomi.

En annen inntektsmulighet er å bli mottaker av Bingomidler. For å kunne motta bingomidler, er det viktig å vise til faste aktiviteter for minimum 10 barn og unge. (Ring Gustavsen i lotteritilsynet ved spm 57828041).

ØKONOMISK STØTTE FRA SLF

Rammen for økonomisk støtte til lokale ledd fra SLF er i 2012 følgende:

  • Grunnstøtte: Støtte til grunnaktiviteter (dokumenterte kostnader) inntil 5.000 kroner
  • Sykkelens dag: Støtte til gjennomføring, etter søknad
  • Aktiviteter generelt: Etter søknad, løpende over året.
  • Det vil også være mulig å få dekket reise og opphold til nasjonale og regionale konferanser som kan være relevant for lokalt arbeid.

Informasjon sendt SLFs lokallag 25. oktober 2012

 

SLFs Regler for reiseregning

REISEREGNINGSREGLER

Alle reiseregninger som skal refunderes, skal føres på vedlagt reiseregningsskjema. Alle felter skal fylles ut. Alle reiseutgifter refunderes mot originale kvitteringer. Hver kvittering skal teipes på et A4 ark. A4 arkene stiftes sammen med reiseregningsskjemaet.

Feilaktig eller ikke utfylt reiseregningsskjema vil bli returnert og ikke betalt før korrekt regning er på plass.

Enhver som reiser for Syklistenes Landsforenings regning, er forpliktet til å gjøre det på billigst mulig måte for SLF. Dette betyr at man ikke bare skal kjøpe økonomibilletter, men også bestille billettene tidligst mulig.

Det betyr at om du får vite at du skal representere Syklistenes Landsforening på et møte om 6 uker, forventer vi at du som tillitsvalgt bestiller billetten snarest mulig. Altså Ikke 3 uker før møtet. Hvis vi oppdager dette, vil vi gi deg en avkortning ved oppgjør.

For de som har lengre reiseavstander (gjelder de tre nordligste fylkene og andre) og som må betale mer enn 1500 kroner t/r for flybillett må klarere reisekostnad med Generalsekretær/Organisasjonssjef FØR billetten blir bestilt. Hvis ikke vil avkortning også forekomme her.

ANVISNING

  • Generalsekretæren anviser alle regninger.
  • Godtgjøring for bruk av egen sykkel eller bil skjer etter avtale. Kjøregodtgjørelse for bruk av bil etter statens satser.
  • Reiser på SLFs regning skal på forhånd godkjennes av generalsekretæren.
  • Tapt arbeidsfortjeneste som følge av deltakelse i møter ol på vegne av SLF refunderes kun etter godkjenning av generalsekretæren.
  • Diett utbetales kun ved spesielle anledninger og etter forhåndsavtale med Generalsekretær. Ved diett skal kopi av skattekort legges ved.

Retningslinjer gitt i e-post til lokallag 25. oktober 2012. 
Signert Emil Egeland, Organisasjonssjef