Sykkelvei E18 Vestkoridoren

Foreslått sykkelvei på strekningen Lysaker - Blommenholm

VIDEO: SVV/Aas-Jakobsen/Vianova

SLF Asker og Bærum stiller seg meget positive til planene for ny ekspress-sykkelvei langs E18 fra Asker til Oslo.

Når det er sagt vet vi også at det vil ta mange år før den nye løsningen er på plass samtidig som det legges opp til en kraftig økning i antallet syklister på strekningen. Vi er bekymret for de mange potensielle ulykkespunktene mellom Asker og Lysaker og med den forventede økning i sykkeltrafikken må man dessverre også påregne en økning i alvorlige og fatale ulykker. Det er derfor maktpåliggende å iverksettes trafikksikkerhetstiltak omgående på strekninger som

  • Fekjan
  • Billingstadsletta
  • Sandviksveien mellom Sandvika og Blommenholm
  • Krysset Sandviksveien/veien til Blommenholm Båtforening
  • Rundkjøringen på Høviklokket
  • Rundkjøringen i enden av Markalléen der syklistene møter trafikk som kjører av fra E18
  • Rundkjøringen på Lysakerlokket ved enden av Professor Kohts vei.  

Vi møter forståelse for situasjonen fra politikerne i Akershus fylkeskommune mens samferdselspolitikerne i Bærum vegrer seg for å ta ansvar. Staten er veiholder for sykkeltraséene på strekningen og SLF AB arbeider for å få samferdselsministeren på banen. Lokallaget vil delta på befaring med ministeren 25. oktober og i denne forbindelse peke på de mange områdene det er behov for å sette i verk tiltak for å bedre syklistenes sikkerhet.

Jan Henrik Andresen
Leder SLF Asker og Bærum