Alternativ trasé til Asker

Stigningen opp fra Holmen til Asker kan være litt krevende.
Denne traséen kan føles lettere.

GPS sporet starter ved Holmen senteret. Du følger G/S langs E18 til Reistadlia. Du skal ikke krysse E18, men fortsette på Reistadlia fram til Hagaveien. Reistadlia/Hagaveien er stengt for biler med bom.

Du fortsetter opp bakken på Hagakollen. Det er litt vanskelig å finne G/S med bro over bekken som fører deg til Orestien. Ta til høyre når du kommer ut på Orestien. En ny bakke venter deg.

Det er en gangvei mellom Orestien og Undelstad Terrasse. Dette er turen "gåparti".

Oppe på Undelstad Terrasse tar du til venstre og følger veien fram til Undelstadvein. Ta til høyre og følg Undelstadveien.

Undelstadveien fører deg til Lerkeveien og bro over E18.

Følg Lerkeveien opp til Askerveien. Du passerer bensinstasjonen og er framme i Asker ved sykkelparkeringen.

For meg føles denne traséen lettere enn å sykle opp Hofstadgata til Høn og videre mot Asker.