Politiet svarer på saken om sykling på rød mann

SLF Asker og Bærum har snakket med leder for trafikkpolitiet i Asker og Bærum.

Artikkelen i Budstikka er til en viss grad misvisende.

  1. Politiet er enige analysene våre som sier at det ikke er straffbart å sykle på “rød mann”, med mindre denne handlingen er til hinder for andre trafikanter slik at § 3 kommer til anvendelse.
  2. Vedkommende som ble ilagt forelegg syklet gjennom krysset i veibanen på rødt lys, så har er det ingen tvil om at handlingen er straffbar.

Politiet i Asker og Bærum vil om noen uker gjennomføre nye atferdskontroller, denne gang innbefatter det kontroll av lys på syklene.