Standarder for vintervedlikehold

Slik skal sykkelveiene driftes

Oslo kommunes standard

Oslo kommune har tre standarder for vedlikeholdet av sykkelveier. C er dårligst, mens A er best. Sykkelveiene har hatt C-standard frem til nå, men rykker nå opp til B på 116 kilometer. Andre sykkelveier har nivå C.

    • Nivå C: Brøyting av alle sykkelfelt og sykkelveier gjennomføres når det har falt 5 cm med snø sammenhengende. Tilleggsbrøyting økes ved behov. Der det er mulig, skal det brøytes på en slik måte at det ikke legges snø i sykkelfeltene. Bortkjøring av snøranker langs veikanten i forbindelse med den vanlige bortkjøringen. Lapping av asfalt skjer etter innmelding i Bymelding eller når hull observeres av entreprenør. Månedlig feiing i sommerhalvåret.
    • Nivå B: Brøyting av snø iverksettes ved målte 2 cm for sykkelfelt langs hovedvei og 5 cm for sykkelvei/felt langs øvrig vei. Kosting to ganger ukentlig etter snøfall så lenge det er behov. I forbindelse med den generelle bortkjøringen av snøranker langs veikanten prioriteres sykkelveinettet sammen med trikkegater. Feiing hver uke. Ukentlig kontroll og bestilling av asfaltlapping. Sprekker tettes på bestilling.
    • Nivå A: Brøyting av snø iverksettes ved målte 0,5 cm snø i sykkelveien, kosting ved snøfall, samt etterrydding. Bortkjøring av snøranker langs veikanten starter etter flate 5 cm. Ukentlig feiing hele året. Egen lappebil som daglig inspiserer og fikser sprekker og hull i asfalten.
Kilde Sykkelprosjektet, Oslo kommune

Statens vegvesens standard

Har valgt høyeste standard.

    • Sommer: Kostes hver uke i sommerhalvåret.
    • Vinter: Sykkelveiene skal være fri for snø og is mellom klokken 06.00 og 23.00. Salt skal brukes for å beholde bar vei. Ved snøvær skal det først brøytes, så børstes og deretter saltes. Når det snør skal sykkelveiene brøytes annenhver time inntil det er godkjente føreforhold igjen.
Kilde: Statens vegvesen