Informasjon til lokallagets medlemmer

Vi har sendt våre medlemmer en liten oppdatering

For de medlemmer som har registrert en e-post adresse har vi sendt ut et informasjonsbrev. Vi vil forsøke å oppdatere våre medlemmer ved hjelp av e-post. Dersom du ikke har registrert din e-post adresse eller om den registerte e-post adressen er feil, ber vi deg ta kontakt med SLF sentralt.

Lokallaget har pr september 799 medlemmer, av disse er det registrert e-post adresser på 444. Dessverre feilet utsendelse til 84 medlemmer.

Vår nyhetsbrev for september 2015 kan du laste ned her.