Innspill til sykkeltiltak i Bærum kommune

SLF Asker og Bærums forslag til sykkeltiltak i Bærum

Lokallaget har hatt en dialog med Bærum kommune og kommet fram til følgende sykkeltiltak som vi ønsker skal prioriteres;

  • G&S vei langs Sandviksveien mellom broen til Sjøholmen og rundkjøringen ved Sandviksbukten
  • Sykkelfelt i begge retninger Gml. Ringeriksvei mellom Haslum og Bekkestua
  • Sykkelfelt i begge retninger Kirkeveien mellom Haslum Kirke og Nesveien
  • G&S vei Høvikveien/Snoveien mellom Gjønnes og Høvik-lokket
  • G&S vei langs Vollsveien mellom Griniveien og Lysaker

Med G&S vei mener vi sykkelvei med parallelt forhøyet fortau á la østsiden av Fornebo og Frognerstranden.

Våre forslag er overlevert Håvard A. Eriksson, Prosjektleder miljøvennlig transport