Regnskap 2016

Regnskap for perioden 01.01.2016-31.12.2016

  2016 2015 (1)
INNTEKTER    
Salgsinntekter (sponsing)    
Offentlige tilskudd    
Andre inntekter - støttepenger    
Andre inntekter - grasrot andel  4.991  
Sum inntekter  4.991  
     
KOSTNADER    
Varekostnad 2.840 2.699
Lønn og annen godtgjørelse    
Annen driftskostnad 2.857 1.659
Sum kostnader 5.697 4358
     
DRIFTSRESULTAT -706 -4.358
     
FINANSPOSTER    
Finansinntekter - renter 11 1
Finanskostnad -19 -14
Sum finansposter    
     
ÅRSRESULTAT -714  -4.371
     
EIENDELER OG GJELD Dette år Forrige år
Bankinnskudd, kontanter 14.254  14.969
Sum egenkapital 14.254 14.969

(1)Avikende periode

Bilagsoversikt for regnskapet 2016

01/01/2016 Saldo konto   14.969
31/12/2016 Saldo konto   14.254
       
Bilag 3001 Sponsing    
Bilag 3002 Inntekter Grasrot andel 4.991
Bilag 3002 Inntekter Renter 11
  Inntekter totalt   5.002
       
Bilag 01-16 Andre driftsutg. Lyktesett 2.840
Bilag 02-16 Andre driftsutg. Domene/hosting 2.857
  Andre driftsutg.    
  Andre driftsutg. Bankgebyr 19
  Utgifter totalt   5.716
  RESULTAT   -714