SLF Asker og Bærum Årsmøte 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SLF ASKER OG BÆRUM

Dato: 25. november 2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Blommenholm Båtforening, Sandviksveien 120, 1363 HØVIK

Vi ønsker alle medlemmer velkommen.

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkallelsen
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av referent
  5. Valg av underskrift av referat
  6. Styrets årsrapport. Se Utkast til ÅRSRAPPORT 2015
  7. Regnskap. Se Regnskap 2015
  8. Arbeidsprogram. Se Utkast til AKTIVITETSPLAN 2016
  9. Valg av styrerepresentanter. Dagens styre stiller til gjennvalg
  10. Innkomne saker

Veibeskrivelse