AKTIVITETSPLAN 2016

SLF ASKER & BÆRUM AKTIVITETSPLAN 2016

Lokallaget har ca 800 medlemmer, men styret registrerer at det er meget vanskelig å få medlemmene til å engasjere seg.

I stedet for å lage en deltaljert aktivitetsplan for 2015, foreslår styret at alt arbeid fokuseres på forbedring av eksisterende hovedsykkelnett i våre kommuner.