Aktivitetsplan 2015

SLAF ASKER & BÆRUM AKTIVITETSPLAN 2015

Lokallaget har ca 800 medlemmer, men styret registrerer at det er meget vanskelig å få medlemmene til å engasjere seg.

I stedet for å lage en deltaljert aktivitetsplan for 2015, foreslår styret at alt arbeid fokuseres på forbedring av eksisterende hovedsykkelnett i våre kommuner.

Bakgrunnen for dette er at lokallaget mener det er feil å avvente all utbedring av sykkelveinettet til “Nye E18/Vestkorridoren”.

Ved å påpeke overfor kommuneadministrasjonene, Statens Vegvesen m.fl. hva som kan forbedres i dag, kan vi få flere til å benytte sykkel som transportmiddel.

Godkjent på årsmøtet 06.11.2014