Aktivitetsplan 2014

SLAF ASKER & BÆRUM AKTIVITETSPLAN 2014

Aktivitetsplanen for 2014 ble vedtatt med noen endringer. 
Se godkjent referat fra årsmøtet 13.11.2013

Kommunikasjon mot offentlige etater og politikere

Styret vil gjennom hele perioden arbeide for å fremme syklistenes sak mot offentlige etater og politikere. Dette omfatter, men er ikke begrenset til;

  • rapportere sykkelfeller og problemstrekninger
  • gi forslag til forbedringer av gang-/sykkelveier eller steder der syklister ferdes
  • besvare høringer
  • holde informasjonsmøter
  • invitere Statens Vegvesen, fylkes- og kommunale politikere til befaring på problemstrekninger

SYKKELENS DAG 2014

Lokallaget vil arrangere Sykkelens Dag. Tidspunkt vil være avhengig av dato satt sentralt og/eller lokale aktiviteter.

WORKSHOPS

Lokallaget har god erfaring med workshops hos bedrifter.

SLF Asker og Bærum vil fortsette å holde foredrag for bedrifter i Asker og Bærum. Fokusområder vil være;

  • Sikkerhet for syklister
  • Trafikkregler
  • Sykkelen som transportmiddel

MEDLEMSMØTER

Erfaringene fra 2013 tilsier at det er vanskelig å engasjere lokallagets medlemmer. SLF Asker og Bærum vil - dersom  samarbeidspartner ønsker dette, arrangere medlemskveld på Birk Sport AS.

Gjennom avtalen med Gnist trening og helse vil medlemmene få tilbud om foredrag etc. i regi av Gnist.

KLUBBTURER

SLF Asker og Bærum vil fortsette samarbeidet med Blu Acciaio.

AKSJONER

SLF Asker og Bærum vil arrangere "Vis Hensyn"-aksjoner på steder hvor vi får rapportert konflikter mellom syklister og andre trafikkanter.

Lokallaget vil i tillegg til ovennevnte delta i aksjoner initiert fra Syklistenes Landsforening.