Årsrapport 2013

SLF Asker og Bærum årsrapport 2013

Årsrapporten ble vedtatt på SLF Asker og Bærums årsmøte 13.11.13

ÅRSRAPPORT 2013

Årsrapporten gjelder for perioden oktober 2012 til november 2013

STYRET I ASKER OG BÆRUM LOKALLAG AV SLF

Styret ble konstituert på styremøtet 27.11.2012

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Stig Michalsen
 • Sektretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud, Enno Swets og Morten I Kerr (vara-medlem)

STYRETS MØTER I PERIODEN

Styret har hatt 9 møter i perioden:

Styret har prioritert følgende arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse på SLFs organisasjonsseminar februar 2013: Lokallaget var representert med 4 personer i tillegg til Morten I Kerr som deltok som SLF styremedlem.
 • Førerapporter transportsykling Bærum - Oslo. Flere av styrets medlemmer er helårssyklister og har sammen med andre rapportert om sykkelforholdene.
 • Sykkelens Dag: Lokallaget arrangerte Sykkelens Dag 4. mai 2013 med stand på Bekkestua og Asker. Dessverre var været meget dårlig, noe som resulterte i lite besøk. Som tidligere år hadde lokallaget et samarbeid med XXL i Sandvika og G-Sport Asker.
 • Lokallaget har fokusert på å informere, gi råd og konsultere Statens Vegvesen, Fylkeskommunen og Asker og Bærum kommune når sykkelforholdene kan forbedres. Lokallaget har deltatt i flere møter med disse og har til en viss grad fått satt fokus på syklisten.
 • Lokallaget har ved flere anledninger fått omfattende medieomtale.
 • «Vis Hensyn»-aksjoner: SLF Asker og Bærum arrangerete en markering 30. august ved Stabekk skole. Målet med markeringen var å redusere konflikten mellom skolebarn og syklister. Aksjonen ble godt mottatt og støttet av skolen.
 • Lokallaget har finansert banner med teksten "Vis Hensyn - følg trafikkreglene" som er satt opp på strategiske steder.
 • SLF Asker og Bærum har deltatt på allmøter vedrørrende G/S Griniveien.

ANDRE AKTIVITETER

Lokallaget samarbeidet med Birk Sport AS, RUD om en medlemskveld. Dessverre var oppmøtet meget dårlig.

Jan Henrik Andresen og Per Sannerud har holdt workshop med tema "Null sykkelskader" for Det norske Veritas og Takeda Nycomed.

SLF Asker og Bærum har oppfordret sine medlemmer til å delta på sykkelturene arrangert av Blu Acciaio.

ANNET

Lokallagets medlem Morten I Kerr sitter også i SLFs hovedstyre som styreleder.

Besøksstatistikk lokallagets hjemmeside: I perioden 01.10.2012-01.10.2013 var det totalt 2753 besøkende på www.slfab.no.

ØKONOMI

Lokallaget har bygget opp en egen likviditetsreserve takket være flere sponsorer som ser nytten av sykling som transportform, samt noe inntekter via Grasrotordningen fra Norsk Tipping.

Det vises for øvrig til vedlagte regnskap.