Aktivitetsplan 2013

SLAF ASKER & BÆRUM AKTIVITETSPLAN 2013

Forslag som fremlegges på årsmøtet 2012

Kommunikasjon mot offentlige etater og politikere

Styret vil gjennom hele perioden arbeide for å fremme syklistenes sak mot offentlige etater og politikere. Dette omfatter, men er ikke begrenset til;

  • rapportere sykkelfeller
  • gi forslag til forbedringer av gang-/sykkelveier eller steder der syklister ferdes
  • besvare høringer
  • holde informasjonsmøter
  • utnytte valgkampen rundt Stortingsvalget til å få Akershus-politikerne på banen når det gjelder sykkelpolitikk og økt satsing på sykkel
  • invitere Statens Vegvesen, fylkes- og kommunale politikere til befaring på problemstrekninger
  • dokumentere sykkelfeller og problemstrekninger

SYKKELENS DAG 2013

Lokallaget vil arrangere Sykkelens Dag. Tidspunkt vil være avhengig av dato satt sentralt og/eller lokale aktiviteter.

MEDLEMSMØTER

SLF Asker og Bærum vil i samarbeid med våre støttespillere arrangere medlemskvelder. I løpet av våren 2013 vil medlemmene bli invitert til Birk Sport AS for presentasjon av deres sykkeltilbud.

KLUBBTURER

Lokallaget vil forsøke å arrangere klubbturer i løpet av våren, sommeren og høsten 2013. Turene vil forsøkt bli arrangert sammen med andre organisasjoner (SLF Oslo, Turistforeningen etc).

AKSJONER

SLF Asker og Bærum vil arrangere "Vis Hensyn"-aksjoner på steder hvor vi får rapportert konflikter mellom syklister og andre trafikkanter. Disse aksjonene vil bli avholdt våren og sensommer 2013.

Høsten 2013 vil lokallaget arrangere "Bli Sett"-aksjon.

Lokallaget vil i tillegg til ovennevnte delta i aksjoner initiert fra Syklistenes Landsforening.

Aktivitetsplanen ble framlagt på årsmøtet 23.10.2012. 
Vedtak: Aktivitetsplanen tas til etterretning.