Årsrapport 2012

SLF Asker og Bærum årsrapport 2012

Forslag til årsrapport til årsmøtet 2012

ÅRSRAPPORT 2012

Årsrapporten gjelder for perioden oktober 2011 til oktober 2012.

STYRET I ASKER OG BÆRUM LOKALLAG AV SLF

Styret ble konstituert den 28.11.2011

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Stig Michalsen
 • Sektretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud, Morten I Kerr (vara-medlem)

STYRETS MØTER I PERIODEN

Styret har hatt 8 møter i perioden.

Styret har prioritert følgende arbeidsoppgaver:

 • Sykkelens Dag: Lokallaget arrangerte Sykkelens Dag 5. mai 2012 med stand i Sandvika og Asker. Standen i Sandvika var i samarbeid med Bærum Kommune koordinerte lokale arrangementer i forbindelse med Verdens Aktivitetsdag. Lokallaget hadde som foregående år XXL på sin stand i Sandvika og Gresvig i Asker. Det ble arrangert en spørrekonkurranse om sykkelregler og en 14 år gammel jente fra Bærum vant en ny sykkel fra XXL.
 • Lokallagets hjemmeside: Hjemmesiden (www.slfab.no) er oppgradert og foreligger nå i en forbedret utgave som forhåpentligvis gjør det lettere å finne frem til relevant informasjon.
 • Lokallaget har uttalt seg om resultatene av sykkelbyundersøkelsen i regi av SLF der våre medlemmer gir Asker og Bærum middels karakter. Særlig påpekes det dårlig sammenheng i sykkelveinettet og dårlig vedlikehold/fremkommelighet sommer som vinter.
 • Flere av styrets medlemmer har også for denne perioden hatt flere møter med offentlige instanser (Statens Vegvesen og kommunene) samt både lokal- og fylkespolitikere for å informere om og gi innspill til hvordan en kan best legge forholdene til rette for sykling.
 • Flere av styrets medlemmer har også hatt løpende oppfølging med Statens Vegvesen i Oslo og Akershus samt vedlikeholdsansvarlige i kommunene om sykkelfeller, vintervedlikehold/-fremkommelighet, feiing/vårklargjøring og sommervedlikehold. Det har også vært presisert fra vår side at syklistenes interesser må få mye mer fokus i forbindelse med utbyggingsprosjekter og gravearbeid som berører sykkel- og gangveier.
 • Lokallaget er flere ganger blitt intervjuet av lokalpressen som skaper god oppmerksomhet rundt lokallagets aktiviteter og bidrar til bedre til-gjengelighet til politiske beslutningstakere.
 • Styret har møtt Statens Vegvesen og fått presentert og gitt innspill til  de foreliggende planer for sykkelveitraséer i våre kommune under Oslo-pakke 3. Nærmest i tid ligger ny sykkelvei mellom Sandviksveien og Markalléen i forbindelse med ombygging av Høvik stasjon samt ny sykkelvei langs E18 mellom Asker sentrum og Holmen.
 • «Vis Hensyn»-aksjoner: Lokallagets initiativ på Lysakerlokket fra foregående periode har vekket interesse også hos SLF sentralt. De arrangerte to slike aksjoner på Frognerstranden («Tour de Finance») på vårparten i samarbeide med vårt lokallag og SLF Oslo. En aksjon i egen regi ble avholdt på G&S-veien langs Bærumsveien før Løkeberg skole 21. september med fokus på å ta spesielt hensyn der syklistene deler vei med skolebarn. Samtidig fikk vi presisert via lokalpressen det uheldige i å blande så ulike trafikkantgrupper på samme ferdselsårer.

ANDRE AKTIVITETER

SLF Asker og Bærum var representert på Nasjonal Sykkelkonferanse i Trondheim 16-18 september2012.

ANNET

Lokallagets medlem Morten I Kerr sitter også i SLFs hovedstyre som styreleder.

ØKONOMI

Lokallaget har bygget opp en egen likviditetsreserve takket være flere sponsorer som ser nytten av sykling som transportform, samt noe inntekter via Grasrotordningen fra Norsk Tipping. Vi oppfordrer våre medlemmer som kjøper spill hos Norsk Tipping til å registrere SLF Asker og Bærum som mot-taker av sine Grasrotandeler.

Det vises for øvrig til vedlagte regnskap.

Vedatt på årsmøtet 23.10.2012