Regjeringene foreslår tydligere vikepliktregler

REGJERINGEN STØTTER SLFs FORSLAG

I en pressemelding fra Regjeringen 30. oktober ber Samferdselsministeren om at det vurderes nye vikepliktregler for syklister.

Forslaget er i tråd med SLFs innspill i saken.

Som Trond Berget i Syklistenes Landsforening sier i en e-post til lokallagene; Det tyder på at statsråden fulgte med under mitt innlegg under åpninga av sykkelkonferansen, godt å se! Det er jo også en kritikk av Vegdirektoratets arbeid etter SINTEF-rapporten i 2006. Motkreftene i Vegdirektoratet er veldig sterke, og ikke rasjonelle. Vegdirektoratet får oppdraget igjen, så her er det viktig for SLF å være på hugget.

Jeg mener at SLFs krav må være at den generelle regelen er at det alltid skal være vikeplikt overfor syklende som kommer fra separat sykkelveg eller gang- og sykkelveg, uavhengig om det er en veg eller avkjørsel som krysses.

Går dette gjennom blir det "champagnefeiring".

Sats på Sykling

Satsing på sykling i Asker og Bærum – hvor er våre topp-politikeres vilje til samarbeid og satsing?

Publisert i Budstikka 12. mai 2014

Syklistenes Landsforening arbeider aktivt for å gjøre sykling attraktivt for folk flest. I dette ligger det at sykling oppleves som trygt og med god fremkommelighet.

Med våre 800 medlemmer representerer vi en vesentlig ressurs når det gjelder både forståelse av de utfordringer man møter daglig på sykkel og et erfaringsgrunnlag for tiltak som kan realisere visjonene om en kraftig økning av sykkelandelen av reiser.

Det burde derfor ha vært av stor interesse for våre politikere å etablere et godt samarbeid med lokalavdelingen både på kommunalt og fylkespolitisk nivå. Hva vi tvert imot møter fra ordførerne i Asker, Bærum og Akershus Fylkeskommune er panegyriske festtaler om sykling når anledningen byr seg men ikke engang svar når vi ber om møter for å finne ut hvordan vi i fellesskap kan løse de aller farligste lokale trafikksituasjonene for syklister og sette i verk tiltak som kan bidra til vekst i bruk av sykkel.

I det offentlige rom avfeies vi av enkle retoriske grep som å definere alle jobbsyklister som ville Birken-deltakere eller desperate kondomkledde menn i 40/50-årene, hvilket tydeligvis er diskvalifiserende for at man vil gjøre noe som helst for syklistenes interesser. Det er ganske enestående at en gruppes antrekk brukes som argument i planutvalg og kommunestyremøter!

Les mer: Sats på Sykling

Debattmøte om bedre sykkeltilrettelegging

Støtter ditt parti de viktigste ønskene fra syklistene?

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Tid: Tirsdag 20. august kl. 17.00 – 18.30 (åpent for alle)

Alle politiske partier sier at de er «veldig for sykling og sånn». Men hvordan er det når det kommer til konkrete saker og konkret politikk? Deltakerne har på forhånd fått tilstendt 10 av de vikigste ønskene fra syklistenes interesseorganisasjon. Hvilke partier støtter de ulike kravene, og hva vil de gjøre for å få dem gjennomført?

Les mer: Debattmøte om bedre sykkeltilrettelegging