Aksjon Frognerstranda

Lysakerløypa 23. april 2012

Lysakerløypa var en felles aksjon med SLF, SLF Oslo og SLF Asker & Bærum.

Målet var å gjøre syklistene som sykler strekning mer oppmerksomme. Vi håper at ved å skape et godt samspill mellom de ulike syklistgruppene vil det bli bedre for alle å sykle her.

Foto: Morten I Kerr