Aksjon Griniveien

Aksjon Griniveien 5. mai 2011

Aksjon i regi av SLF. Målet med aksjonen er å syklende bedre sikkerhet og framkomlighet på veiene. Alle aksjonister hadde refleksvester med "1,5 meter" avstand til syklist ved passering.

Pressemelding: Syklistene krever bedre trafikkregler

Bilder fra aksjonen

Alle foto: Morten I Kerr