Aksjon Frognerstranda

Lysakerløypa 23. april 2012

Lysakerløypa var en felles aksjon med SLF, SLF Oslo og SLF Asker & Bærum.

Målet var å gjøre syklistene som sykler strekning mer oppmerksomme. Vi håper at ved å skape et godt samspill mellom de ulike syklistgruppene vil det bli bedre for alle å sykle her.

Les mer: Aksjon Frognerstranda

Aksjon Bærumsveien

"Vis Hensyn"-aksjon Bærumsveien 21. september 2012

Gang-/sykkelveien langs Bærumsveien er en gammeldags og utdatert løsning som blander syklister og fotgjengere og ikke holder den standard vi ønsker. SLF Asker og Bærum arbeider for at syklister og fotgjengere skal skilles for å unngå konflikter og farlige situasjoner.

Dessverre har det forekommet uvettig sykling som har skapt nestenulykker. Dette er blitt beskrevet i Budstikka og har gitt negativ omtale av syklistene.

Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum holdt en ”Vis Hensyn”-aksjon 21. september 2012. Formålet med aksjonen er å sette fokus på fornuftig sykling nær Løkeberg skole. Målet er at både syklister, elever, foresatte, ansatte ved skolen og omgivelsene skal oppleve at det er trygt å ferdes langs Bærumsveien.

Les mer: Aksjon Bærumsveien